Hvordan bli medlem i Skiforeningen

Medlemskap i Skiforeningen i Stavanger kan søkes av alle som er glade i skisport.

Dersom du har profil i "MinIdrett" kan du søke om medlemskap der. MinIdrett er Norges Idrettsforbund sitt system, der medlemmer kan melde seg på arrangement, søke lisenser og medlemskap i klubber.

Det er også mulig å sende mail til kjetilskj@gmail.com med følgende opplysninger: Fullt navn, fødselsdato, adresse, mobilnr, mailadresse. For mindreårige trenger vi i tillegg: navn, mailadr, og mobil til foresatte.

Kontingent og avgift

Medlemskontngent

Medlemskontingenten i Skiforeningen i Stavanger er for tiden kr. 200,- for hvert medlem. Unntatt fra medlemskontingent er æresmedlemmer av Skiforeningen.

Medlemskap gir rett til å møte på årsmøte, barmarkstrening, foreningens treninger i Ålsheia og til å kjøpe sesongkort i Ålsheia/Tjørhomfjellet til redusert pris (fellesbestilling på høsten).

Aktiv avgift

Avgift for aktive er for tiden kr. 500,- for hvert medlem. Avgiften er avgrenset slik at makspris pr. familie for kontingent og avgift ikke skal overstige kr. 1500,- (tidligere familiemedlemskap)

Ved betalt avgift vil Skiforeningen i Stavanger dekke startavgift ved deltakelse på renn. Utøver vil kunne motta sponsing fra foreningen ved reise og deltakelse på arrangement andre steder enn Ålsheia.

Medlemsregister

Norges Idrettsforbund har satt krav til klubbenes medlemsregister fra 2016. Skiforeningen i Stavanger har valgt idrettens eget system "KlubbAdmin", og er i ferd med å innføre dette.

KlubbAdmin er samkjørt med NIF's andre systemer "MinIdrett" og "Sportsadmin". Når et medlem blir lagt inn i Klubbadmin opprettes det automatisk ny profil på vedkommende i MinIdrett, evt. knyttes det opp mot eksisterende profil.

Medlemmer har mulighet for å oppdatere sin profil i MinIdrett, og dermed også i klubbens medlemsregister. MinIdrett brukes også ved påmelding til renn og bestille lisens.

Medlemskontingent sendes ut gjennom dette systemet. Kontingenten blir da sendt til mailadressen medlemmet er registrert med. For familier betyr dette at det mottas en faktura pr. medlem, og dermed flere fakturaer pr. familie.